U bent hier

GDPR

Ken je de betekenis van GDPR al? Deze nieuwe Europese regelgeving legt binnenkort extra verplichtingen op aan miljoenen bedrijven. Misschien ook wel aan jouw onderneming? Opgelet, als je de nieuwe regels niet naleeft, loop je het risico op een monsterboete. Wees dus voorbereid, of laat OMCollective als GDPR expert je hierbij helpen. Want de impact van GDPR op je marketing zal groot zijn.

Wat is GDPR?

GDPR is de Engelse afkorting voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dit Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is een nieuwe Europese regelgeving die van toepassing is op alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken.

 

GDPR in België?

Ja, de verordening wordt ook van kracht in ons land. In de eerste maanden van 2018 zal de nodige Belgische wetgeving uitgewerkt en gepubliceerd worden.

Wanneer verwerk je persoonsgegevens?

Van zodra een natuurlijke persoon aan de hand van de gegevens die jij verwerkt geïdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, e-mailadres, telefoonnummer, Facebookaccount, IP-adres … Het wordt dus erg ruim geïnterpreteerd.

Welke verplichtingen moet je naleven?

 • een risicoanalyse laten uitvoeren binnen je onderneming inzake het verwerken van persoonsgegevens en de beveiliging op dit vlak;
 • een register opstellen van alle datastromen binnen je bedrijf: welke gegevens worden er bewaard en wat gebeurt hiermee? Hoe lang worden ze bewaard en hoe zijn ze beveiligd?
 • een intern privacybeleid uitwerken;
 • een data protection officer (DPO) aanstellen;
 • overeenkomsten opstellen met iedereen waarmee je de persoonsgegevens deelt.
 • doet er zich binnen je bedrijf een datalek voor, dan moet je binnen 72 uur de betrokkene en de Privacycommissie waarschuwen;
 • voldoen aan de informatieverplichtingen, zoals het opstellen van een duidelijke privacyverklaring;
 • het recht om vergeten te worden naleven. Personen kunnen van je eisen dat al hun gegevens gewist worden. Ook kunnen ze vragen om alle gegevens die jij over hen bijhoudt aan hen te bezorgen.

Mag je van de GDPR wetgeving wel persoonsgegevens verwerken?

Ja, op voorwaarde dat één van de volgende situaties van toepassing is:

 • Het gaat om een wettelijke verplichting.
 • Je hebt de ondubbelzinnige en vrije toestemming gekregen van de betrokkene.
 • Je moet de gegevens verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.
 • De verwerking is van cruciaal belang voor de betrokkene of voor het openbaar belang.
 • Je hebt een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken.

Wat als je de GDPR wetgeving niet volgt?

Op niet-naleving van de regelgeving staan torenhoge boetes, tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet. 

GDPR: al in 2018!

Vanaf 25 mei 2018 is het zover. Op dat moment moet je met alle voorbereidingen helemaal rond zijn.

GDPR expert nodig? Wat kan OMCollective voor je doen?

Laat je bijstaan door een GDPR expert. De GDPR specialisten van OMCollective voeren een audit uit en vertellen je wat je nog moet doen om tegen 25 mei 2018 helemaal GDPR proof te zijn! Contacteer ons voor een afspraak en we zetten samen meteen de eerste stappen!

Neem direct contact met ons op

You must have Javascript enabled to use this form.